DEx: Identifiering , GAP-analyser och spridning av forskningsbehov inom fordons IT-säkerhet och Integritet

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Energi och Bioekonomi, Borås
Bidrag från Vinnova 1 275 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Fordons IT-säkerhet och integritet - FFI

Syfte och mål

Syftet med DEx-projektet är att genomföra omvärldsbevakning, att identifiera kompetensgap i relevanta insatsområden, att förstå och stimulera forsknings- och utbildningsbehov samt sprida kunskap om detta till Cybersecurity-områdets aktörer. Stödja FFI-programmet genom att följa arbetet i standardiseringskommittéer, intressegrupper och andra cybersäkerhetsaktiviteter. Kontinuerligt bevaka forskning och marknadstrender samt överföra resultaten till kompetenshöjande initiativ (universitetskurser, industriell kompetensutveckling).

Förväntade effekter och resultat

Tre FFI konferenser samt ett antal workshops. Ökad kunskap och insikt hos utövare genom att ta fram: a. Lättillgängliga sammanfattningar av forskningsresultat inom programmet . b. Spridning av state of the art kunskap inom området såväl inom som utanför fordonsindustrin c. Integration med akademisk (och industriell) utbildning d Samordnade standardisering övervakning i syfte att skydda den svenska fordonsindustrin och relaterade akademiska partners

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av fyra arbetspaket 1. Standardiseringsövervakning som syftar till att samordna och anpassa industriella och akademiska insatser och intressen med anknytning till fordonsindustrin säkerhet och integritet 2. Bevakning av forskning och marknadstrender 3. Spridning av kunskap genom en årlig konferens och workshops 4. Information och kompetensöverföring av relevanta programresultat till industrisektorn, akademiska miljöer (forskare och studenter) och allmänheten

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.