Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

DEx: Identifiering , GAP-analyser och spridning av forskningsbehov inom fordons IT-säkerhet och Integritet

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Energi och Bioekonomi, Borås
Bidrag från Vinnova 1 275 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2019
Status Avslutat
Slutrapport 2016-04262sv.pdf (pdf, 356 kB)

Syfte och mål

Syftet med DEx-projektet är att supportera de projekt som ingår i FFIs program: Fordons IT-säkerhet och integritet genom att koordinera initiativ med gemensamma nämnare. Koordineringen syftar även till informationsspridning mellan projekten och de industriella och akademiska parterna. Vidare har projektet som syfte att öka dissemineringen av projekten inom programmet för att förstärka effekterna av resultaten och arbetet inom programmet. Målen består i att öka kunskapsutbytet, bevaka cybersäkerhetsaktiviteter, samla information, analysera, sammanfatta och sprida den.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har levererat flertalet kommunikationskanaler så som webbsidan autosec.se, nyhetsbrev samt öppna seminarier. Information har samlats in och spridits vilket har lett till projektdeltagarna och övriga intressenters kunskapshöjning.

Upplägg och genomförande

Projektet har systematiskt bevakat grupper, kommittéer, konferenser och dylikt. Genom att vara lyhörda har projektmedlemmarna riktat sig mot forum som intressenterna har intresse av. Projektet har skapat effektiva kommunikationskanaler som används för informationsspridning och kompetenshöjning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 februari 2020

Diarienummer 2016-04262

Statistik för sidan