Development of engineering curriculum specialised in industrialised housing

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - november 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04128

Statistik för sidan