Development of engineering curriculum specialised in industrialised housing

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration December 2008 - November 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-04128

Page statistics