Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Designade samlare för selektiv flotation

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avd för kemiteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Syftena var att tillverka en ny samlare med två funktionella xantatgrupper för att testa selektiviteten för koppar-nickelsulfider i en av Bolidens malmer jämfört med KAX som används idag. En metod för att kunna tillverka samlaren i större mängd (1 kg) skulle utvecklas. Flotationstester med samlaren skulle utföras i labskala på rena mineral och på utvalda malmer i Bolidens gruva i Kevitsa. Syntesmetoden har utvecklats och optimerats, flotationstester har utförts både på rena mineral och malmer från Kevitsa och Kylylahti och jämförts med nuvarande samlare (KAX).

Långsiktiga effekter som förväntas

En metod för uppskalning av tillverkning av samlaren utvecklades och optimerades med avseende på antal steg, max volym, val av reagens och lösningsmedel. Enhetsoperationer som inte var lämpliga för uppskalning togs bort. Flotationstester på rena mineral visade ca 80% utbyte för kopparkis, blyglans och pentlandit för alla varianter av samlaren. Zinkblände och pyrrotit gav sämre utbyte (40% och 25%). Tester på utbyte och Cu/Ni-selektivitet för malmer från Kevitsa och Kylylahti visade att den nya samlaren var varken bättre eller sämre än referenserna.

Upplägg och genomförande

Olika varianter av samlaren med olika avstånd mellan xantatgrupperna tillverkades i liten skala. En av varianterna valdes ut för tillverkning i större skala. NMR användes för att kontrollera renhet, syntetiserade intermediärer och slutprodukt. Hallimondflotation användes med olika varianter av samlaren för att studera skillnader i utbyte för rena sulfidmineral vid olika pH och samlarkoncentration. Labskaletester med den nya samlaren utfördes på malmer med olika sammansättning från Kevitsa/Kylylahti. Resultaten jämfördes med nuvarande flotationsprotokoll som referens.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-02633

Statistik för sidan