Den Svenska Solenergiplattformen

Diarienummer 2017-01669
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för kemi - Ångström
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - januari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Vi har samlat svensk forskning, utveckling och företagande inom Solel och Solbränslen i en Solenergiplattform. Kortsiktigt vill vi samla svensk styrka med VINNOVA:s stöd för att påverka EU:s program Horisont 2020 och nästkommande ramprogram. Långsiktigt vill Solplattformen främja införandet av storskalig solenergi i Sveriges energimix. Potentialen i framtida solenergitekniker är enorm, och Sverige måste ta vara på den möjlighet som vår starka forskningsställning och vårt innovationsklimat ger.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att även fortsatt kunna påverka EU:s ramprogram, och de underliggande arbetsprogrammen. Det ger en förutsättning för svenska intressen inom Solplattformens områden att få adekvat stöd, inom forskning såväl som innovation, kommersialisering och uthållig samhällsbyggnad. Detta gäller dels ekonomiska resurser genom olika former av projektanslag, dels deltagande i Europeiska nätverk, med informationsutbyte och samarbeten, som formar framtidens solenergitekniker.

Planerat upplägg och genomförande

Vi påverkar Horisont 2020 genom aktivt arbete inom EU:s Teknologiplattformar och andra europeiska nätverk. Vi synliggör svensk kompetens inom Solplattformens område. Vi deltar i Europeiska forskningsprojekt och bygger nätverk. Vi utnyttjar direkta kontakter med Kommissionens handläggare.

Externa länkar

http://www.solplattformen.se/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.