Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Den Svenska Solenergiplattformen

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för kemi - Ångström
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - januari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Solenergiplattformen är en påverkansplattform där svensk forskning, utveckling och företagande inom området solenergi är samlad och som har som syfte att påverka EU:s program Horisont 2020 (H2020). Med stöd från VINNOVA har plattformen från hösten 2013 till slutet av 2018 framgångsrikt påverkat H2020 genom olika påverkansvägar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vårt påverkansarbete har bidragit till att få igenom passande utlysningar i WP16-17 och WP18-20. Vi har också varit mycket framgångsrika i våra projektansökningar och har fått ett flertal projekt beviljade som deltagare och koordinatorer.

Upplägg och genomförande

Vi har kunnat påverka H2020 på flera sätt: 1) Genom aktivt deltagande i European Energy Research Alliance:s (EERA:s) Joint Programs; 2) Genom direkt kontakt med kommissionens handläggare för de EU-projekt vi deltar i; 3) Genom att delta i andra EU-nätverk och aktiviteter; 4) Genom direkt kontakt med svenska myndigheter som arbetar med H2020:s program.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01669

Statistik för sidan