Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Den Odlande Matbazaren - industriell närodling som utnyttjar restresurser i cirkulära flöden

Diarienummer
Koordinator INVEST IN LANDSKRONA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med ansökan för steg 1 förstudie var att formera en aktörsgrupp och genom den undersöka och verifiera om DOM-konceptet kan utvecklas. Målen med förstudien anges ovan. Syfte och mål är väl uppfyllda. Ytterligare ett syfte som tillkom var att träna sig i grupp, för komplexa utvecklingsprojekt, kommunens flera förvaltningar i samverkan med företag.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet efter steg 1 är ett uppfyllt mål med en ´samlad men heterogen aktörsgrupp´ med väl beskrivna behov. Stämningen är god och entusiasmen hög hos de flesta i gruppen. Förväntade effekter av etablerade DOM är i linje med det som angavs i ansökan. Effekterna är; miljöfördelar (lägre resursförbrukning, mindre tryck på fiskbestånd, mindre övergödning, mindre klimatutsläpp, fossilbränslefrihet), jobbtillväxt, social integration, ökad resiliens samt en mer intressant stad.

Upplägg och genomförande

Principen står kvar, att utnyttja befintliga krafter som förstärks med marknadsdriven FoU och internationell kunskap fortsätter att gälla. ´Vi återuppfinner inte hjulet vi får det att rulla snabbare´. Partnergruppen organiserar sig för att bygga en gemensam struktur, ett ´grönteknikhotell´ som står för basförsörjning, utvecklar symbios och ger synergier. Kundbehov fångas, enskilda prototyper för odlingsmoduler och bazar utvecklas och testas i iterationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00323

Statistik för sidan