Den interaktiva riddräkten

Diarienummer 2016-02177
Koordinator RISE INTERACTIVE INSTITUTE AB - Interactive Institute, Göteborg
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - januari 2019
Status Beslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att skapa nya produkter inom hästsport som kan läsa av en ryttares sits (kroppshållning) och sedan återkoppla till ryttaren i realtid. Återkopplingen berör framför allt, vilka kroppsdelar som behöver justeras och med hur mycket för att optimera sitsen. Det övergripande målet är att utveckla automatisk interaktiv ridutrustning, som sedan kan anpassas för användning inom andra områden som t ex olika sporter, arbetsställningar, ergonomi och rehabilitering.

Förväntade effekter och resultat

Inlärningstiden för att uppnå en korrekt sits, och/eller förfina den, förväntas förkortas avsevärt genom att ryttarna hela tiden får tillgång till feedback i realtid om sin kroppshållning. I dag är detta svårt att uppnå utan hjälp av en instruktör. Resultatet av projektet kommer vara produkter som används av ryttare på olika nivåer, allt från fritidsryttare till elitryttare för att effektivt träna in och förfina en av hörnstenarna inom ridsporten sitsen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets upplägg är att, tillsammans med projektpartners, vidareutveckla och förfina de prototyper som finns tillgängliga idag och introducera dessa på marknaden, med en passande affärsmodell. Parallellt fortskrider arbetet med den helautomatiska ridutrustningen. Det övergripande målet är att denna ska finnas på den öppna marknaden, som hjälp för ryttare att hitta och behålla en korrekt sits under träningen av sin/a häst/ar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.