Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Den interaktiva riddräkten

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Interactive Institute, Göteborg
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - januari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet bestod i att undersöka förutsättningarna för att ta innovationen “Den interaktiva riddräkten” till en kommersialiserad produkt, samt möjligheterna att skapa ett potentiellt internationellt skalbart företag. Under projekttidens gång har intresset från marknadens etablerade aktörer både nationellt och internationellt undersökts vilket har resulterat i att förutsättningar bedöms som mycket goda. Under våren 2019 kommer företaget RideQ lansera den första produkten i systemet på marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Målet är att inom ett år efter marknadsintroduktion av den första enheten, lansera fler enheter för att skapa ett fullt utvecklat system. Effekterna förväntas bli att RideQ blir för ryttare vad airbag blivit för bilföretagen ett måste för att kunna sälja sin produkt, speciellt om man vill profilera sitt varumärke som innovativt. Målet är också att etablera flera distributionskanaler internationellt genom att samarbeta med erkända internationella företag för att snabbt kunna skala upp företaget.

Upplägg och genomförande

Upplägg och analys har genomförts enligt riktlinjerna för Vinn Verifiering. I fyra väl definierade delmål har teser och ansatser testats och utförts vilka sedan har redovisats i delrapporter och leverabler efter varje etapp. Utöver Vinnovas experter har vi även deltagit i samarbeten med Chalmers Ventures, “Ridsportens Innovationer” samt flera internationellt etablerade företag och kanaler för att hela tiden utvärdera och styra projektets riktning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02177

Statistik för sidan