Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Demonstration av teknik for att identifiera rörelsen i en stad

Diarienummer
Koordinator Commuter Computing AB
Bidrag från Vinnova 669 000 kronor
Projektets löptid juni 2022 - juni 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Viktiga resultat som projektet gav

I linje med målen har vi lärt oss mycket om de tekniska förutsättningarna kring ingående datamängder, egenskaper och handhavandet för att förstå skalbarhetens potential. I gemensamma workshops identifierade vilka områden och analyser som var intressantast vilket var vägledande i det fortsatta arbetet. Under våren 2023 försågs Behovsägarna med en uppskattad PowerBI-applikation kopplad till vår analysplattform som demonstrerade hur olika typer av data kan tillgängliggöras och analyseras.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vår produkt & position på marknaden har förstärkts rejält. Nära samarbetet med Behovsägarna har gjort att vi kommit närmare deras behov och frågeställningar. 3 viktiga framsteg: Bättre på att fånga rörelse med stop-motion-metoden. En ML-metod för identifiering av fordonsslag. En analysplattform med automatiserad inläsning och API-outputs. Under projektet har vi varit i kontakt med många potentiella kunder vilket lett till kommersiella projekt, ett par nya ansökningar och ett 20-tal leads.

Upplägg och genomförande

Under hela projektet hade vi möten var 14:e dag för att hålla dialog & tempo uppe. Projektet hade 4 faser: Förståelsefas- Vi intervjuade Behovsägarna och hade workshops för att förstå behov och frågeställningar. Lärandefas- Vi satte oss in i data och delade ett antal analyser främst med data från Tre och Östgötatrafiken. Integrationsfas- Analysplattformen skapades och vi matchade vad vi lärt oss med behoven. Utförandefas- Analysarbete togs i mål och Power BI-applikationen skapades.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 juni 2023

Diarienummer 2022-01366

Statistik för sidan