Demonstrating and testing smart digitalisation for sustainable human-centred automation in production

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 7 433 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - september 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Ökad digitalisering i tillverkningsindustrin

Syfte och mål

Projektet ska utvärdera och validera nya användaranpassade och digitala lösningar för informationsdelning, arbetsinstruktioner och resursplanering i tillverkningskontext. En befintlig testbäddsmiljö, Chalmers Smart Industry Lab, kommer att utnyttjas av konsortiet för att testa ökad effektivitet och flexibilitet i implementerade informations- och produktionssystem.

Förväntade effekter och resultat

Förväntad industriell effekt är t.ex. Reducerad cykeltid; Operatörsbefogenhet; Minskad tid från idé till implementering av digitala lösningar som integrerar hård- och mjukvarulösningar

Planerat upplägg och genomförande

De olika strategierna och teknologierna för digitalisering kommer att testas i laboratoriet som ett första steg, i pilotanläggning med företagsanpassningar som ett andra steg och det sista steget kommer att vara att testa de valda lösningarna inom produktionsmiljön. Demonstranterna i varje projekt kommer också att användas för utbildning för ett bredare utbud av företag utanför konsortiet och även för utbildning av ingenjörer på Chalmers.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 maj 2017

Diarienummer 2017-02244

Statistik för sidan