Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 21 oktober kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 22 oktober kl 8:00.  

Demonstrating and testing smart digitalisation for sustainable human-centred automation in production

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 7 361 297 kronor
Projektets löptid maj 2017 - september 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Syfte och mål

Projektets mål var att utvärdera och validera nya användaranpassade och digitala lösningar för informationsdelning, arbetsinstruktioner och resursplanering.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genom studierna och demonstratorerna visat potentialen med digitala verktyg inom många olika områden. Projektet anser därmed uppfyllt målet som sattes i början av projektet.

Upplägg och genomförande

Testbädden Chalmers Smart Industry, senare Stena Industry Innovation Lab har använts för uppbyggnad av demonstratorer för digitala lösningar. Studier har även gjorts på tre av de företagen i projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 oktober 2020

Diarienummer 2017-02244

Statistik för sidan