Demens och Alzheimers sjukdom: riskbedömning med serum NMR metabonomik

Diarienummer 2009-04094
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Bidrag från Vinnova 1 053 807 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2012
Status Avslutat