Dementia and Alzheimers disease: risk assessment by serum NMR metabonomics

Reference number
Coordinator Karolinska institutet - Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Funding from Vinnova SEK 1 053 807
Project duration December 2009 - December 2012
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-04094

Page statistics