Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Deltagande i TINC 2018 - Populum AB

Diarienummer
Koordinator POPULUM AB
Bidrag från Vinnova 52 667 kronor
Projektets löptid april 2018 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Acceleration Tech Incubator

Viktiga resultat som projektet gav

1. Snabbare sälj - Förstå hur man kortar ner säljcyklerna 2. Uppskalning av businessen - Förstå hur man skalar upp businessen globalt 3. Venture capital - Förstå hur kapitalanskaffning fungerar i USA

Långsiktiga effekter som förväntas

1. Snabbare sälj - Vi lärde oss att det inte är problem med långa säljcykler givet att det finns finansiering 2. Uppskalning av businessen - En omfattande verktygslåda har tagits hem till Sverige, för närvarande under implementering i bolaget 3. Venture capital - Vi lärde oss att finansiering i USA är en lång process som kräver relationsbyggande under lång tid

Upplägg och genomförande

Framgångsrikt deltagande i Vinnovas TINC-program, inkluderat kick-off i Oslo och 4 veckor i Palo Alto / San Francisco. Ett mycket bra gemensamt program av Vinnova och Innovation Norway. Samtliga deltagare rekommenderar programmet, som fick ett NPS på 100 vid utvärderingen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 april 2018

Diarienummer 2018-02086

Statistik för sidan