Deltagande i TINC 2018 - Populum AB

Diarienummer 2018-02086
Koordinator POPULUM AB
Bidrag från Vinnova 52 667 kronor
Projektets löptid april 2018 - maj 2018
Status Pågående
Utlysning Acceleration Tech Incubator