Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Deltagande i svensk-indiskt AI-symposium i New Delhi i april 2019

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - EECS skolan
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - maj 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

AI for All är en heldagskonferens , 11 april 2019 i Delhi, som välkomnar indiska och svenska beslutsfattare, akademiska forskare och branschledare för att diskutera hur tekniker inom Artificiell Intelligens kan göras mer tillgängliga samt lyfta framframprioriterade tillämpningsområden. Konferensen syftar också till att skapa ett forum för ökat samarbete mellam ländernas ekosystem. Den ger också ett bidrag till lanserandet av ´The joint Sweden India collaborative Industrial research and Development Program´, som skall stödja gemensamma marknadsorienterade FoU-projekt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet avsåg deltagande för professor Jansson i konferensen som inbjuden talare i Transport panelen. Konferensen var ett utmärkt tillfälle att skapa nya och konsolidera existerande kontakter med: -Svenska aktörer såsom UD, Business Sweden, VINNOVA och Energimyndigheten -Indiska organisationer som DBT and DST, NITI Aayog och NASSCOM -Svenska och Indiska företag såsom Ericsson, Volvo, Astra and Tata -Indiska universitet såsom IISc, ITT Bombay, IIT Madras, Amrita ochIIT Delhi, -Svenska universitet som Chalmers och Linköpings Universitet.

Upplägg och genomförande

Konferensen var organiserad i fyra tematiska paneler: -Transport (autonoma system, flyg trafik kontroll system) -Hälso och sjukvård (distans diagnos, patient management) -Samhällelig säkerhet (autenticering, risk medvetande) -Industri 4.0 (uppkoplade produktionsenheter, kompetensutveckling) Professor Jansson representerade KTH I Transport panelen med representanter också från bla. IISc och IIT Delhi. Transport och Mobilitet är ett prioriterat område för KTH där applikationer av Artificiell Intelligens har strategisk betydelse.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 april 2019

Diarienummer 2019-02225

Statistik för sidan