Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DEEP Testbed

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE SICS Västerås AB
Bidrag från Vinnova 475 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att undersöka förutsättningar för en testmiljö för Artificiell Intelligens (AI) och Deep Learning (DL) med avseende på hur konsortiets parter kan bidra till en öppen testmiljö, hur olika organisationer vill använda testmiljön, samt vilka krav som ställs på utrustning och infrastruktur. Projektets har resulterat i en plan som sammanfattar förutsättningar och utgör en projektplan för att lansera en testmiljö hos RISE SICS i Västerås.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat är en plan för lansering av en testmiljö för AI och DL. En effekt som vi förväntar oss, men som ligger utanför projektet, är att testmiljön realiseras. En förväntad effekt av en fungerande testmiljö är ökad beställarkompetens inom Deep Learning och AI hos svensk industri. Vår avsikt är att beställare genom ökad kompetens ska kunna ta fram bättre underlag för inköp och upphandling. I förlängningen bör detta också leda till att de satsningar som görs får ett bättre resultat i verksamheten.

Upplägg och genomförande

Projektet har bedrivits i samarbete mellan parterna i det större DEEP-projektet och genom att dra nytta av samma strukturer för projektledning, styrning och genomförande. Arbetet med att samla in synpunkter och idéer från den stora intressentgruppen har bedrivits i många olika sammanhang. Vi har dragit nytta av möten i kluster vi samarbetar med och likaså av samverkansprojekt med ytterligare parter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 mars 2018

Diarienummer 2018-00487

Statistik för sidan