DEEP Testbed

Diarienummer 2018-00487
Koordinator RISE SICS Västerås AB
Bidrag från Vinnova 475 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med planeringsprojektet DEEP Testbed är att ta fram en plan för att skapa en öppen testmiljö där företag och andra organisationer kan få en demonstration av vilka typer av analyser som kan göras med AI på verklig industriell data eller för att analysera sin egen data. Den planerade testmiljön ska vara utformad som ett kontrollrum där man analyserar data tillsammans, både visuellt och med en portfölj av AI-metoder och där man kan få råd och hjälp med hur man använder dessa metoder.

Förväntade effekter och resultat

Målet med detta planeringsprojekt är att ta fram en plan för att skapa en testmiljö där företag och andra kan få stöd att analysera data och utveckla AI-applikationer. Den planerade testmiljön ska vara utformad som ett kontrollrum där man analyserar data tillsammans både visuellt och med en portfölj av AI-metoder och tar stöd av en utarbetad metodik för att utveckla AI-applikationer. Ett tänkt effektmål för en testmiljö är att öka beställarkompetens inom Deep Learning och AI hos svensk industri genom att öka förståelsen för dessa tekniker.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bygger på ett existerande konsortium (DEEP) med starkt engagemang och knyter an till en miljö som redan är under utveckling på RISE SICS Västerås. Projektet kommer att genomföras i samma struktur som det befintliga DEEP-projektet (Vinnova), och kompletteras genom dialog med ett flertal intressenter som är väsentliga för att nå ut till en bredare målgrupp.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.