DDS Energieffektiv vård - Förstudie

Diarienummer 2017-05211
Koordinator Stockholms läns landsting - Landstingsstyrelsens förvaltning
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - maj 2018
Status Pågående

Syfte och mål

För att genomföra energieffektivisering inom sjukvård på ett digitalt, nytt och innovativt sätt finns behov av att föra samman flera perspektiv. Byggnaderna är en del av pusslet men vårdverksamheten är en större pusselbit. Projektidén innebär att genomföra ett demonstrationsprojekt för att sätta upp en bred analysplattform vilken ska hantera data från flera perspektiv, såväl befintlig som från nya källor, samt visualisera analyser och åtgärdsförslag för olika användargrupper. Syftet med förstudien är att utreda genomförbarhet och förbereda start av demonstration

Förväntade effekter och resultat

Att ha tillräcklig kunskap om nuläget och för att starta en implementation av ett demonstrationsprojekt för att digitalt mäta och analysera energianvändning inom sjukhuset.

Planerat upplägg och genomförande

Kartläggning: - Identifiera, insamla och analysera mer detaljerad information om vårdens behov och fastigheternas förutsättningar inklusive existerande datakällor - Referenser: liknande lösningar från andra projekt - Teknisk nulägesanalys Genomförbarhetsvärdering: - Val av lämpliga verksamheter/lokaler hos SLL samt övriga avgränsningar av demonstrationen - Teknisk lösningsarkitektur och dataflöden för lösning för demonstrationen - Detaljerad beskrivning av effektmål för demonstrationen - Organisera genomförandet av demonstrationen

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.