Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Datadriven policyutveckling

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE - Viktoria, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

I trafiksystemet genereras idag stora mängder data från en möngd olika källor. Potentialen att använda denna data för att stödja trafikplanering, underhåll, och långsiktigt strategiarbete tas idag inte tillvara. Detta projektet utforskar vi grundläggande metoder för att samla in data, analysera den och för att använda den för att utforska trafikplaneringsstrategier. Projektet lägger sin tyngdvikt i de områden som är mest relevanta för faktisk trafikplanering i Sverige och de lokala omständigheterna.

Resultat och förväntade effekter

Syftet med projektet är att ta ett första steg mot att beskriva hur Trafikverket kan experimentera med datadriven policyutveckling. Vi har tagit fram ramverk för att anta en datadriven ansats i trafikplaneringsarbetet, och projektet har också ökat innovationsförmågan och stärkt nätverket för ytterligare utvecklingsarbete kring datadrivna ansatser. Ett nyckelresultat är grundläggande datadrivna modeller med potential att proaktivt stödja trafikplanering på ett nytt sätt.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i nära samarbete mellan teknikutvecklare och myndigheter. Arbetet har varit iterativt och omfattar brainstorming sessioner, workshops, intervjuer, data analys och utveckling av prototyper. I processen har olika intressenter från forskningsinstitut, trafikverket, och mjukvarubolag har engagerats i olika faser i projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 september 2017

Diarienummer 2017-04459

Statistik för sidan