Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Dansarkiv och digital delaktighet

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för kulturvetenskaper
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Syfte och mål

Syftet med samverkansprojektet Dansarkiv och digital delaktighet var att genom personalmobilitet skapa nya möjligheter att synliggöra marginaliserad dans och därmed bidra till samhällelig mångfald. En bred, aktivistisk och empatisk förståelse av arkivrelaterat engagemang genomsyrade arbetet i projektet. Genom detta har ett nät av relationer skapats där dansgrupper, arkivpersonal och forskning samspelar med digital teknik för att representera och tillgängliggöra utominstitutionell dans.

Resultat och förväntade effekter

Målet för projektet var att, genom delaktighetsforskning, bidra till skapandet av innovativa digitala lösningar för hur marginaliserad danskonst kan bli bättre representerad i och genom arkiv. Projektet har resulterat i att nya dansgrupper och individer har infogats i en databas, ny arkivteori har implementerats och nya informationsteknologiska möjligheter identifierats. På sikt kan det relationella dansarkivet inkludera och representera många olika kunskaper och uttrycksformer från dansfältet.

Upplägg och genomförande

Intervjuer, samtal, deltagande i andra intressenters arrangemang och bloggande var viktiga verktyg för att skapa förtroende, utbyta kunskap och utveckla projektet. Aktuella teorier inom dansarkivområdet kombinerades med nya rön inom informationsteknologi för att arbeta fram ett teoretiskt/skriftligt förslag på hur ett digitalt delaktigt dansarkiv kan vara utformat. Enligt förslaget kan ett nätverksbaserat Study Centre och utökad digital samverkan göra dansarkivet delaktigt, tillgängligt och representativt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03423

Statistik för sidan