Dali - Start-up grundarprofilen

Diarienummer 2017-05544
Koordinator Stockholm Innovation & Growth AB
Bidrag från Vinnova 585 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Inkubationsstöd - Utvecklingsprojekt
Ansökningsomgång Utvecklingsprojekt i inkubatorer - 2017

Syfte och mål

Det råder enighet att teamet är den viktigaste parametern för att ett startup ska lyckas. Projektet kommer att utgå från hypotesen att ett entreprenörsteam behöver ha vissa förmågor och egenskaper för att lyckas. Målsättningen är dels att etablera vilka parametrar som korrelerar med framgång, dels att verifiera att dessa går att testa på ett tillförlitligt sätt. Syftet att verktyget sedan ska kunna användas vid inkubatorernas antagning alternativt i processen när team ska stärkas.

Förväntade effekter och resultat

- En första verifikation om att hypotesen om att vissa förmågor är nödvändiga och unika för att ett startup team ska lyckas stämmer samt vilka de förmågorna är. - Vi har identifierat de fem viktigaste egenskaper som är kritiska för ett startups framgång. - Att ett eller flera av verktygen i projektet fyller sitt syfte och kan användas vidare i nästa steg. - Intresse för våra resultat från inkubatorerna

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer genomföras i fyra steg. 1. Uppstart och urval av team (både framgångsrika och icke framgångsrika team) 2. Assessment av team med tre olika och relevanta verktyg, datainsamling och lärande 3. Analys och resultat 4. Utvärdering och spridning av resultat till inkubatorerna

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.