Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Dali - Start-up grundarprofilen

Diarienummer
Koordinator Stockholm Innovation & Growth AB
Bidrag från Vinnova 585 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Inkubationsstöd - Utvecklingsprojekt
Ansökningsomgång Utvecklingsprojekt i inkubatorer - 2017

Viktiga resultat som projektet gav

Projekt Dali startade med hypotesen att entreprenörer som bygger tillväxtbolag baserat på innovation har vissa utmärkande och unika förmågor och att kunskapen om det saknas och efterfrågas. Projektet har genom intervjuer och vetenskapliga tester analyserat data för att verifiera hypotesen. Resultatet återges i en separat rapport.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi ser att resultatet av projektet och entreprenörsprofilen blir en viktig pusselbit i det arbete som redan bedrivs vid urval, rekrytering och utveckling av team. Profilen i sig kommer inte att ge alla svaren utan behöver alltid kompletteras med intervjuer om teamets erfarenheter, referenser från tidigare samarbetspartners och befintliga teamutvecklingsverktyg etc. Vi ser däremot att resultatet av projektet kommer ge värdefulla insikter och stötta coacherna i urval, rekrytering och utveckling av framgångsrika team och bolag.

Upplägg och genomförande

I projektet har vi på ett urval av entreprenörer från Umeå, Malmö/Lund och Stockholm använt fyra olika verktyg för att hitta gemensamma nämnare. Genom att mäta på fyra helt olika sätt hoppades vi kunna få fram karakteristiska drag och samtidigt minska risken för bias. Entreprenörerna vi rekryterade har byggt minst ett bolag som baseras på innovation och har i sin roll haft en direkt avgörande betydelse för bolagets tillväxt över tid. Störst utmaning har varit att nå upp till målet 25% kvinnor (17%)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 mars 2018

Diarienummer 2017-05544

Statistik för sidan