Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Cykel Plus Minus II 2018-2019

Diarienummer
Koordinator CYKELFRÄMJANDETS RIKSORGANISATION - Cykelfrämjandet, Stockholm
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - september 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Under vintersäsongen minskar andelen cyklande dramatiskt. Samtidigt ökar trängseln på vägar och i kollektivtrafiken, och de goda hälso- och miljöeffekterna uteblir. Tillgängligheten för cyklister försämras radikalt, samtidigt som olycksriskerna ökar. Genom att premiera de aktörer som jobbar aktivt, effektivt och innovativt för att främja året-runt-cykling kan förutsättningarna för cykling förbättras och nya föredömliga metoder spridas. Projektet har lett till nya innovationer, kunskap om befintliga metoder och skapat engagemang och nyfikenhet kring vintercykling.

Resultat och förväntade effekter

Inom ramen för tävlingen slutrapporterades sex tävlingsbidrag. Med tanke på att den tävlingen utformats med en hög tröskel (genomförande snarare än idé till innovation) är det ett fullgott antal. Fler har förhoppningsvis fått upp ögonen för utmaningarna vilket sannolikt triggar ett intensifierat arbete framöver. Tävlingsbidragen har varit av olika karaktär och med olika sorters avsändare. Det mediala arbetet har enligt förväntan skapat ett engagemang kring vintercykling. På sociala medier har reaktionerna varit både uppmuntran och ifrågasättande.

Upplägg och genomförande

Projektet hade begränsat med resurser för marknadsföring gentemot potentiella tävlande. Aktiviteterna var väl avvägda och kompletterade varandra bra. Tävlingsdesignen kan behöva ses över avseende tidsramen för innovationer och om belöningen är tillräckligt stark för uppmuntra till risktagande. Jurymetoden fungerade bra.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 oktober 2018

Diarienummer 2018-04018

Statistik för sidan