Crosslayer and Multinode Cooperation in Wireless Communications

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för elektro- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - december 2011
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00967

Statistik för sidan