Crosslayer and Multinode Cooperation in Wireless Communications

Diarienummer 2008-00967
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för elektro- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - december 2011
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.ee.kth.se/commth/projects/CrosslayerMultinode