Crosslayer and Multinode Cooperation in Wireless Communications

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för elektro- och systemteknik
Funding from Vinnova SEK 3 500 000
Project duration July 2008 - December 2011
Status Completed

External links

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-00967

Page statistics