Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Critisec

Diarienummer
Koordinator RISE SICS AB - RISE SICS Lund
Bidrag från Vinnova 478 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att tå fram ramen för ett konkurrenskraftigt internationellt projektansökan till Celtic-Plus med tema "Säkerhet i kritisk infrastruktur". Projektansökan (som också har fått namnet CRITISEC) har lämnats in 2018-04-23. Konsortiet består av 13 partners från Sverige, Finland och Luxemburg, med stark industrideltagande och god täckning av nödvändig kompetens.

Resultat och förväntade effekter

Vi hoppas att få Celtic label och nationell finansiering för ansökan som nämnts ovan. Vi får besked om Celtic label 2018-05-31. Vid positiv utfall kommer vi gå vidare med vara nationella ansökan, där vi förväntas få besked inom 2018. Planerad projektstart vid positiva finanseringsbeslut är 2019-01-01

Upplägg och genomförande

Genomförbarhetsstudien var upplagt i följande faser: 1. Informationsinsamling och bestämmande av temafokus i Celtic-Plus ansökan 2. Identifiering av kompetensluckor och ytterliga partners som kan fylla dessa 3. Konsolidering av konsortiet med hänsyn till teman som skulle vara ekonomisk och forskningsmässigt intressanta för deltagarna. Vi bedömer att detta upplägg var framgångsrikt i att skapa en kontext för ansökan som var intressant för industripartners och därmed kunde samla ett mycket starkt konsortium, både i Sverige och internationellt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2017

Diarienummer 2017-05025

Statistik för sidan