Create STEP - Sustainable Team Entrepreneurship Program

Diarienummer 2017-05110
Koordinator CREATE BUSINESS INCUBATOR MÄLARDALEN AB - CREATE BUSINESS INCUBATOR MÄLARDALEN AB, VÄSTERÅS
Bidrag från Vinnova 1 150 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Inkubationsstöd - Utvecklingsprojekt
Ansökningsomgång Utvecklingsprojekt i inkubatorer - 2017

Syfte och mål

Målet med projektet är att utveckla ett entreprenörsutvecklingsprogram Create STEP (Sustainable Team Entrepreneurship Program) som stöttar uppbyggnad av hållbara entreprenöriella team genom fokus på entreprenörens individuella utveckling, teamets utveckling. Projektets resultat blir ett program som bildar nytt strukturkapital samt en plan för spridning inom SISP och det nationella inkubatorsystemet.

Förväntade effekter och resultat

Potentiella effekter kan bli att startups snabbare kommer från idé till kommersialisering då teamen samarbetar effektivare och håller samman. Starka team med självinsikt som vet hur de ska arbeta väl tillsammans och även kan påvisa detta har lättare att få riskkapital, då detta inger en trygghet hos investerarna. Genom bättre underlag att bedöma vilka entreprenörer vi ska lägga resurser på kan detta även innebära potentiellt minskade kostnader och bättre ROI av offentliga medel. Förmodade resultat av följeforskningen i tre nivåer: individ, team och företag.

Planerat upplägg och genomförande

Programmet syftar alltså till att driva en analys av gapet mellan det entreprenöriella teamets nuläge och önskade läge, vilket i sin tur resulterar i en utifrån analysen behovsanpassad utvecklingsplan. Pedagogiken kretsar kring att utgå ifrån det enskilda teamets behovs och en forskningsbaserad ansats, för att identifiera utvecklingsaktiviteter för entreprenöriella team. Konceptutvecklingen involverar samarbete med forskarna, referensgruppen (STING och UIC) och HR-nätverket inom SISP.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.