Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Create STEP - Sustainable Team Entrepreneurship Program

Diarienummer
Koordinator CREATE BUSINESS INCUBATOR MÄLARDALEN AB - CREATE BUSINESS INCUBATOR MÄLARDALEN AB, VÄSTERÅS
Bidrag från Vinnova 1 139 964 kronor
Projektets löptid november 2017 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Inkubationsstöd - Utvecklingsprojekt
Ansökningsomgång Utvecklingsprojekt i inkubatorer - 2017

Syfte och mål

Välfungerande team gynnar förutsättningarna att snabbare kommersialisera en affärsidé till produkt/tjänst och attrahera kapital. Det ligger i innovationssystemets intresse att stötta denna utveckling. Teamutvecklingsprogrammet STEP är baserat på forskning och startupspecifika förhållanden, sedan paketerat för att bilda nytt strukturkapital genom SISP och innovationsstödsystemet. Genom forskningssamverkan har projektet även gynnat inkubatorernas branschkompetens inom området, bidragit till ökad systemsamverkan och nått internationell publikation vid IASP.

Resultat och förväntade effekter

Ett skräddarsytt teamutvecklingsprogram, baserat på forskning, paketerat för startups har tagits fram: STEP. Efter en riskanalys får teamen tillgång till matchande teamutvecklingsverktyg. Vi kan utifrån goda utvärderingsresultat från teamen och de inledande resultaten från forskarna se att programmet visar positiv effekt. Genom följeforskning, som involveras parallellt, kommer vi med tiden kunna se de fulla effekterna av programmet. Programmet paketeras för att tillgängliggöras till innovationsstödsystemet och 20 aktörer har visat aktivt intresse.

Upplägg och genomförande

Genom STEP får teamen tillgång till både kunskap och verktyg och för att bygga välfungerande, högpresterande startupteam. STEP är ett program som delges teamen genom blended learning. Det erbjuder en behovsanpassad process byggd på ökad själv- och teaminsikt genom riskanalys, personlighetstester samt analys av gruppdynamik. Utifrån detta erbjuds skräddarsydda teamutvecklingsworkshops för varje enskilt team, workshops med peer-to-peerlearningupplägg utifrån teman som är särskilt viktiga för startups samt forskningsbaserade verktyg för att möta teamens specifika behov.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 december 2017

Diarienummer 2017-05110

Statistik för sidan