Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CPS-baserad motståndskraft för kritisk infrastrukturskydd

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Skövde - Institutionen för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 493 355 kronor
Projektets löptid januari 2020 - september 2021
Status Avslutat
Utlysning Digital säkerhet och tillförlitlighet

Syfte och mål

Projektet planerades för ett framtida EU-finansierat projektförslag för samarbete med akademiska och industriella partner i EU. Projektpartnerna har samarbetat i denna genomförbarhetsstudie för utveckling av potentiella forskningsprojekt. Projektets viktigaste resultat: 1) Inlämning av tre EU-ansökningar under projektperioden, vilket motsvarar det planerade området. 2) Utvidgning av akademiska nätverk för tidigare och framtida samarbeten. 3) Tre relevanta publikationer producerades.

Resultat och förväntade effekter

De viktigaste resultaten är 1) inlämning av tre EU-förslag om CPS-baserad motståndskraft för skydd av kritisk infrastruktur. 2) Utvidgning av det akademiska nätverket och uppbyggnad av samarbete genom projektkonsortier och olika onlinemöten/workshops/konferenser. 3) Framställning av 3 publikationer inom detta område. Den kortsiktiga effekten är de gemensamma EU-förslag som lämnats in. Den långsiktiga effekten är det potentiella samarbetet för ytterligare projekt och andra samarbeten.

Upplägg och genomförande

Pandemin har förhindrat de ursprungligen planerade fysiska mötena med EU:s partner, även om vi hoppas få möjlighet att organisera fysiska möten med vissa förlängningar. Vi var tvungna att använda det befintliga nätverket för att bilda konsortier för EU-ansökningarna. Några workshops/seminarier/konferenser online kommer att hjälpa oss att utöka vårt nätverk och nå några intressanta partner. Projektet kan hjälpa oss att etablera ett långsiktigt samarbete med nya partner under projektverksamheten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 december 2021

Diarienummer 2019-05020

Statistik för sidan