CPS-baserad motståndskraft för kritisk infrastrukturskydd

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Skövde - Institutionen för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 493 355 kronor
Projektets löptid januari 2020 - mars 2021
Status Pågående
Utlysning Digital säkerhet och tillförlitlighet
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier digital säkerhet och digital infrastruktur - hösten 2019

Syfte och mål

1) Utveckla och utvärdera en genomförbarhetsstudie om CPS-baserad elasticitet för CIP. 2) Nå internationella partner och nationella partner för att inrätta ett konsortium för en EU-ansökan. 3) Utveckla och validera forskningsidéer för en potentiell EU-tillämpning. 4) Delta på seminarier på EU- och internationell nivå, workshops och konferenser i fältet och diskutera idéerna med tillgängliga internationella experter och uppdatera forskningsidéerna. 5) Möte med branschpartner (både i EU och Sverige) och formulera forskning för att anpassa sig till industriens behov.

Förväntade effekter och resultat

1) Hitta tillräckliga partners, både internationella och nationella, blandade med industriella och akademiska partners. 2) Formulerade idéer efter samråd med nya partners som hittats. 3) Upprätta ett starkt konsortium och bestäm ämnet för att tillämpa ett EU-projekt. 4) Utöka vårt forsknings- / akademiska nätverk inom cybersäkerhet för kritisk infrastrukturskydd.

Planerat upplägg och genomförande

Denna genomförbarhetsstudie planeras i 8 månader med följande aktiviteter: 1) Hitta och nå potentiella partners. 2) Föreslå och delta i 4-8 möten med nya partners. 3) Ta 1-2 konsultmöten med internationella experter. 4) Delta i 1-2 internationella seminarier / workshops / konferensdeltagande. 5) Delta på relaterade seminarier / konferenser om cybersäkerhet och kritisk infrastrukturskydd, rekommenderat av MSB.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 mars 2020

Diarienummer 2019-05020

Statistik för sidan