COST Action 637 konferens i Kristianstad den 13-15 oktober 2010

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för mark- och vattenteknik
Bidrag från Vinnova 140 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00909

Statistik för sidan