The COST Action 637 Conference in Kristianstad 13-15 October 2010

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för mark- och vattenteknik
Funding from Vinnova SEK 140 000
Project duration January 2010 - December 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2010-00909

Page statistics