Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CoSiMa - Koncept för industriell utveckling av framtidens biobaserade mjuka material

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för matematiska vetenskaper
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet är ett nytt materialutvecklingskoncept för framtidens hållbara mjuka material baserat på förståelse av samband mellan materialstruktur och molekylär transport, avbildning av materialstrukturer, samt mätningar och datorberäkningar av molekylär transport. Syftet är att åstadkomma en effektivare och mer flexibel framtagning av nya mjuka material med förbättrad funktionalitet och därigenom effektivare resursanvändning och mer hållbara utvecklingsprocesser.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten av steg 1 av projektet består i ett konsortium som utökats med tre parter och som enats om mål och projektplan för steg 2. Tre nyckeltillämpningar har identifierats av företagen där de ser att konceptet kan få genomslag, och behovet av nya lösningar för dessa tillämpningar har utretts.

Upplägg och genomförande

Under projektet har vi genomfört tre workshops där alla projektparter har deltagit. Vid första workshopen diskuterades brett företagens behov och efter denna identifierades de tre nyckeltillämpningarna. Dessa förfinades vid de två återstående workshops och projektplanen för steg 2 utarbetades tillsammans med övriga delar som skall ingå i ansökan. Upplägget har visat sig fungera väl och de deltagande företagen har varit aktiva och tagit initiativ till att föra projektet framåt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 mars 2017

Diarienummer 2017-01255

Statistik för sidan