COPD and Autoimmunity

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för medicin, Solna
Bidrag från Vinnova 563 967 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2012
Status Avslutat