COPD and Autoimmunity

Reference number
Coordinator Karolinska institutet - Institutionen för medicin, Solna
Funding from Vinnova SEK 563 967
Project duration December 2009 - December 2012
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-04084

Page statistics