Configuration Rule Management

Diarienummer
Koordinator Volvo Lastvagnar Aktiebolag - Volvo 3P
Bidrag från Vinnova 2 700 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - maj 2012
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00323

Statistik för sidan