Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Concedo - Digitala kontrakt genom teknik för distribuerade liggare

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Syfte och mål

Concedo var ett samarbetsprojekt mellan Luleå tekniska universitet och Ericsson Research i Luleå under 2017. Projektets syfte var att skapa ett samarbete inom ett nytt teknikområde, distribuerade liggare (Distributed Ledger Technologies, tex BlockChains), vilket är en teknik för digitala kontrakt som gjort sig mest känd genom BitCoin. Sammantaget har utbytet mellan Luleå tekniska universitet och Ericsson Research i Luleå inneburit en klar kompetenshöjning för Kåre Synnes, där personrörligheten mellan akademi och industri varit en avgörande faktor för de vunna insikterna.

Resultat och förväntade effekter

Concedo har gjort studier av teknik för distribuerade liggare och relaterade tekniker, i början fokuserade på blockkedjor (som tex Etherum) och i slutet på kommande tekniker (som sk hashgraphs, tex Swirld och Iota). Planen är att publisera en survey under våren 2018 som baseras på detta arbete. Delstudier har resulterat i akademiska publikationer som till exempel vid UBICOMM. Projektet har uppfyllt de uppställda målen, då utbytet har lett till gemensamma seminarium, workshops, nätverk och ansökningar samt en kompetensuppbyggnad inom området.

Upplägg och genomförande

Upplägget var väl planerat, men räknade inte med den tid det tar att upprätta avtal gällande projektet. Avtalet var klart i skiftet februari/mars, varefter det tog ytterligare veckor innan tillgång till Ericsson kunde ges. När den främste samarbetspartnern vid Ericsson Research i Luleå, avslutade sin tjänst var detta ett naturligt avbräck i planeringen. Kontakten med forskare vid Ericsson Research i Lund kunde till viss del uppväga detta, men projektet tappade tempot därigenom. Den kunskap som vunnits genom utbytet är dock av stor vikt för framtida samarbeten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04562

Statistik för sidan