CONAN-control strategies for nitritation and anammox

Diarienummer 2015-02422
Koordinator PURAC AB - Purac AB, Lund
Bidrag från Vinnova 2 474 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - våren 2015

Syfte och mål

CONAN-projektet kommer att resultera i ett styr- och kontrollpaket för drift och uppstart av en DeAmmonifikations-process. Projektet ger även en namngiven processingejör på Purac möjlighet till en teknisk licensiat.

Förväntade effekter och resultat

Genom att samla kunskap och driftinformation kommer ett bibliotek av styrmoduler byggas upp avsedda för något av ABBs styrsystem och tillämpas för en DeAmmonifikations-process. Inom ett par år kommer vi kunna erbjuda en komplett totalentreprenad med effektiv kväverening som kan implementeras i ett existerande avloppsreningsverk eller en biogasanläggning och dess styrsystem. Projektet kommer dessutom att resultera i minst tre stycken vetenskapliga artiklar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet CONAN innehåller flera delprojekt. Utvecklingen av en skräddarsydd process som baserar sig på tidigare kunskap samt inhämtning av den senaste vetenskapen inom området kommer vara ett av de första delprojekten. En modell kommer att tas fram av DeAmmonifikations-processen och kommer senare att utgöra grunden för de tilltänkta kontroll-strategierna. Validering av modellen kommer också att göras. Extern kommunikation och framdriften av den tillhörande doktorandtjänsten kommer att vara ytterligare två delprojekt.

Externa länkar

www.purac.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.