Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CONAN-control strategies for nitritation and anammox

Diarienummer
Koordinator PURAC AB - Purac AB, Lund
Bidrag från Vinnova 2 474 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

Projektet har resulterat i ett styr- och kontrollpaket för uppstart och drift av en biologisk kväveringsprocess vid namn DeAmmon (R). Projektet har även bidragit till en doktorandutbildning för en processingenjör på Purac.

Resultat och förväntade effekter

Den i projektet utvecklade styrningen har implementerats i en fullskalig anläggning. En vetenskaplig uppföljning av den nya anläggningen, visar att de direkta lustgasutsläppen minskat med >90%, där styrningen också har bidragit i positiv riktning. Projektet har bidragit till en stark kompetensutveckling hos Purac inom rening av kväverika avloppsvatten från biogasanläggningar. Purac har tagit ett steg framåt för att exportera tekniken, där projektet bidragit till en riskminimering genom ny kunskap om applicerbarhet av tekniken.

Upplägg och genomförande

Projektet har resulterat i en pilotanläggning där olika styrstrategier har testats genom användande av full-skalig utrustning och substrat. Detta har sedan legat till grund för en full-skalig anläggning som projekterats och byggts parallellt med CONAN projektet. I den full-skaliga anläggningen har sedan verifierande mätningar genomförts och driften har vidare optimerats genom kontinuerlig uppföljning på distans av anläggningen, tack vare den implementerade mjukvaran.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-02422

Statistik för sidan