Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CompleTest

Diarienummer
Koordinator Compratio AB
Bidrag från Vinnova 253 350 kronor
Projektets löptid maj 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

I detta projekt försökte vi förstå hur vi kan tillämpa vår testautomatiseringsmetod på en icke-reglerad industri och hur vi kan öka dess effektivitet i en säkerhetskritisk (reglerad) industri. Vi lärde oss att mindre, icke-reglerade företag är svårare att närma sig än större, och vi förhandlar för närvarande ett konsultavtal med ett stort, icke-reglerat företag. För den reglerade industrin har projektet möjliggjort metoder för effektivare testgenerering och säkerhetsbedömning av befintliga test.

Resultat och förväntade effekter

I detta projekt har vi utökat tekniken bakom CompleTest genom att införliva state-of-the-art-metoder i testgenerering för de särskilda behoven hos olika marknadssegment. Som ett resultat av projektet, är CompleTest nu ett mer effektivt verktyg för automatisk generering av testfall och kan också användas för täckningsmätning av befintliga tester. Sammanfattningsvis har projektet faciliterat ett steg mot en mer kommersiellt gångbar lösning för industriell testautomatisering.

Upplägg och genomförande

Sammantaget genomfördes projektet enligt planen. Vår avsikt var att etablera kontakt med icke-reglerade småföretag för att undersöka möjligheten att utnyttja CompleTest. Därför förstår vi nu bättre de utmaningar som ligger i att nyttja vår metod i sådana organisationer. För reglerade industrier säkrade vi en junior utvecklare på heltid under hela projektets löptid. Det arbetet bidrog väsentligt till implementeringen av avancerade funktioner i CompleTest.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00871

Statistik för sidan