Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CLOUD - Samarbete inom logistik och citydistribution

Diarienummer
Koordinator NETPORT SCIENCE PARK AB (SVB) - NetPort Science Park
Bidrag från Vinnova 1 876 003 kronor
Projektets löptid juli 2016 - oktober 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att tillhandahålla byggstenar för styrning och kontroll av försörjningskedjor som spänner från dörr till dörr såsom; anskaffning, bokning och planering av logistiktjänster, styrning kontroll av godsflöden i transit, samt spårning och övervakning. Projektet implementerade detta i caset Karlskrona-Gdynia vilket testats och utvärderats. Projektmålen har lett till effektiviserad logistik och försörjningskedja genom konsolidering av gods, integration och synkronisering av processer mellan berörda parter och transportresurser.

Resultat och förväntade effekter

CLOUD har gjort det möjligt för logistik och försörjningskedjor, genom stöd av integration och synkronisering av processer mellan berörda parter, att kunna effektivisera sina godsflöden. Den utvärderade lösningen möjliggör för grupper av intressenter att kunna samarbeta, slå samman sina transportvolymer och därigenom bestämma de bästa transportalternativen baserat på denna aggregerade volym. På så sätt har de intermodala transportflödena med hjälp av systemen i projektet både digitaliserats, optimerats och effektiviserats vilket leder till mindre miljöpåverkan.

Upplägg och genomförande

CLOUD har bedrivits genom analyser av både befintliga system och processer. Systemen har sedan vidareutvecklats med avseende på de intermodala godsflöden som deltagit i projektet. CLOUD har även analyserat flöden och processer för att på bästa sätt effektivisera och optimera godstransporter. En pilot har implementerats i caset Karlskrona-Gdynia för att kunna analysera effekten av det integrerade och implementerade systemet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02613

Statistik för sidan