Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Cirkulära värdeflöden

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Energi och Cirkulär ekonomi
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Projektet syftar till att möta samhällets behov av att ta till vara alla typer av resurser bättre för att skapa en mer hållbar industriell utveckling. Detta ska ske genom att ge förutsättningar för en produktion och konsumtion som är mer resurseffektiv, mindre miljöbelastande och samtidigt stärker företagens internationella konkurrenskraft. Målet att i Etapp 1 finna industriella värdeflöden som har potential att utvecklas till att bli cirkulära uppfylldes. Arbetet har utgått från tidigare VINNOVA-projekterfarenheter som vi nu sprider, se www.cirkularitet.se.

Resultat och förväntade effekter

De rätta stegen är tagna så att efter ett lyckat projekt har cirkulära modeller fått acceptans hos parterna, intresse och nytta har skapats så att fler partner vill delta. Produkter är i högre grad designade för användning i produkt/tjänstesystem med ökat produktutnyttjande och livslängd. Industrin har ökat sin cirkulära affär och konkurrenskraft. Avfallsmängder och klimatpåverkan från industrin minskar. Svensk industri inspirerar andra, även inom jämställdhetsaspekter. På längre sikt är både synsätt och praxis ändrat, cirkulära lösningar är en naturlig del av erbjudanden.

Upplägg och genomförande

Förstudien bedrevs i tre arbetspaket: 1 Att justera befintliga metoder och verktyg för tillverkande företag. Att genom omvärldsanalys identifiera värdeflöden med stor potential. 2 Genomförande av företagsanalyser och workshoppar med företagsparter. 3 Sammanfattning av resultat och ansökan om ett nästa steg, med fokus på uppskalning. Resultatspridning sker bl.a. via www.cirkularitet.se. Arbete i företag, workshoppar, tillsammans med gemensamma workshoppar för alla parter har visat sig bra och kommer att förstärkas i en Etapp 2.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03729

Statistik för sidan