Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Cirkulära produktflöden i byggsektorn - återbruk av byggmaterial i industriell skala

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska MIijöinstitutet Stockholm
Bidrag från Vinnova 5 604 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Projektets fokus har varit att utveckla lösningar som gör det möjligt att återbruka byggprodukter i stor skala. Syftet är att skapa mer resurseffektiv hantering av byggprodukter och material genom att ta tillvara produkter med hög materialkvalitet och förlänga deras livslängd genom återbruk, med lösningar som stödjer återbruk både inom och mellan organisationer. I detta projektskede har utvecklingen knutits till interiöra byggprodukter som ofta används vid ombyggnation av kontorslokaler, men lösningarna är generella och kan tillämpas på en bredd av byggprodukter.

Resultat och förväntade effekter

Projektresultat: 1) Etablering av plattformen Centrum för cirkulärt byggande, en arena för kunskapsspridning, samverkan och mer tillgänglig marknad relaterat till återbruk 2) Nya arbetssätt, samverkansformer och stödverktyg som underlättar effektivt återbruk, tex genom inventering som gör återbrukbara produkter digitalt sökbara 3) Utvärderade fallstudier, där byggnation med begagnade produkter har lett till både minskade avfallsmänger, kostnader och klimatbelastning - till jämförbara resultat i termer av design och funktion som om enbart nya produkter hade använts.

Upplägg och genomförande

Avgörande för utvecklingen har varit att projektkonstellationen omfattat engagerade projektparterns med kompetens från stora delar av värdekedjan vid byggande och rivning. Tillsammans med projektparterns har koncept och arbetssätt som leder till ökat återbruk tagits fram. Utvecklade lösningar har testats och verifierats i projektets fallstudier med ombyggnation och demontering i faktiska byggprojekt. Digitala stödverktyg som stöttar nya arbetssätt har tagits fram och testats av projektpartners, men även av en större grupp testanvändare som knutits till projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 april 2017

Diarienummer 2017-01251

Statistik för sidan