Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Cirkulär och hållbar användning av smörjolja

Diarienummer
Koordinator RECONDOIL SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande syftet med RecondOil´s Double Separation Technology (DST) är att förbättra industriell användning av smörjolja, baserad på en cirkulär ekonomi. Uppfyllelse: Projektet, Steg 1, har bekräftat den tekniska (DST) och marknadsmässiga potentialen (Kundbehov, Affärsmodell, Ekonomi).

Långsiktiga effekter som förväntas

Suez har knutits till projektet - ett långsiktigt samarbete är den förväntade effekten. En ny design på den automatiserade utrustning som innehåller DST och möjliggör automatiserad regenerering och cirkulär användning av olika typer av smörjolja är under framtagande. Förväntad effekt är att ROCCO Industry 2.0 kommer att vidareutvecklas och användas i steg 2 av projektet.

Upplägg och genomförande

Arbetet har till stor del bestått av allehanda marknadskontakter, dels i relationsbyggande syfte och dels i informationsinhämtande syfte. Genomförandet har i stort löpt enligt plan och kvaliten på insamlad information har motsvarat de förväntningar som fanns. Projektet har således skapat en mycket stabil grund att utgå ifrån när nu nästa steg skall tas. Det innebär att partners, affärsmodell, och prioriterade oljor/segment är kända.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2016

Diarienummer 2016-03728

Statistik för sidan