Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Cirkulär affärsinnovation för regionala möbelflöden

Diarienummer
Koordinator VIKTORIA SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Mål i steg 1 har varit att undersöka förutsättningar för och ta fram koncept för hur cirkulära produkt och material flöden för möbler kan organiseras och drivas genom cirkulär affärsmodellsinnovation. Målen har uppfyllt genom att möjligheter och hinder har kartlagts hos medverkande beställar och möbelproducenter. Konceptuella erbjudandeförslag har utvecklats och använts för att identifiera möjligheter/behov mm hos projektparter och övriga aktörer. övriga aktörer som bedömts lämpliga för att organisera cirkulära möbelflöden har identifierats och engageras i UDI steg 2.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har i steg 1 identifierat ett stort intresse för ökad återanvändning av möbler från en rad offentliga och privata beställare av kontorsmöbler och skolmöbler. Mha konceptuella erbjudande förslag har industriparterna intervjuats. Ytterligare en stor mängd aktörer har intervjuats kring behov, hinder och möjligheter

Upplägg och genomförande

Vi har i steg 1 identifierat ett stort intresse för ökad återanvändning av möbler genom intervjuer och workshops med en rad offentliga och privata beställare av kontorsmöbler och skolmöbler. Samt en state of the art genomgång.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00657

Statistik för sidan