Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CIRcularity metrics in business KPIs - pilot studies (CIRinK 2)

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - ICT Viktoria
Bidrag från Vinnova 2 115 200 kronor
Projektets löptid november 2019 - december 2021
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla, utvärdera och implementera verktyg för bedömning av cirkularitet i två pilotstudier. Vi har beaktat potentiell, ingående och utgående cirkularitet. I linje med dessa mål testade vi två värdebaserade CE-indikatorer med Kinnarps AB och utvecklade och testade Circularity Assessment Tool i den andra piloten (Humlegården Fastigheter AB). Verktyget integrerar CE-data med utsläppsdata, vilket gör det möjligt att prognostisera framtida effekter av renoveringar av kontorsutrymmen, och kopplar samman cirkularitetsnivån med klimatpåverkan.

Resultat och förväntade effekter

Projektet visade att CE-indikatorer ofta bygger på antaganden. En indikator som kombinerar olika aspekter av cirkularitet i en enda siffra kan dölja dessa antaganden. Ett bättre tillvägagångssätt är att mäta olika aspekter av CE separat. Det bästa är att tillämpa CE-indikatorer så långt uppströms som möjligt. Tillverkare har obegränsad tillgång till produktdata - detta ger mer transparenta mått. För att hjälpa tillverkarna i denna uppgift har vi utvecklat en förbättrad metodik för att införa CE-indikatorer i ett miljöledningssystem för att stödja rutinmässig användning.

Upplägg och genomförande

RISE & IVL samarbetade med industri-partners för att utveckla CE-indikatorer. Kinnarps testade indikatorer som utvecklats av RISE: Måttet för materialåterbruk (C) och måttet för marknadsuthållighet (ME). Humlegården testade Circularity Assessment Tool som utvecklats med RISE & IVL. Indikatorerna testades i 2 pilotprojekt: Kontorsrenovering, där all inredningsutrustning anskaffades och installerades baserat på cirkulära principer. Produkt-som-tjänst-erbjudanden för fyra möbler. ME-måttet tillämpades för att bedöma den optimala produkt- och affärsmodellsdesignen

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 mars 2022

Diarienummer 2019-04473

Statistik för sidan