CIRcularity metrics in business KPIs - pilot studies (CIRinK 2)

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - ICT Viktoria
Bidrag från Vinnova 2 115 200 kronor
Projektets löptid november 2019 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

I projektet CIRinK 2 kommer RISE, IVL, Humlegården AB och Kinnarps AB att samarbeta för att utveckla och testa flertalet indikatorer för cirkulär ekonomi (CE). Indikatorerna som testas kommer vara applicerbara på en bredd av cirkulära affärsmodeller och produkter. Projektet fokuserar på realistiska case i form av pilot-tester av cirkulära produkter och cirkulära erbjudanden. Vårt långsiktiga mål är att hjälpa svensk industri att bygga cirkulära erbjudanden, övervaka och mäta deras utveckling samt integrera cirkulära indikatorer i existerande nyckeltal/KPIer.

Förväntade effekter och resultat

Vid projektets avslut avser vi ha uppnått följande: 1.Genomförda piloter: skapat realistiska “best practice” för cirkulär mätning 2.Skrivit en öppet tillgänglig, omfattande rapport på testade CE-indikatorer, baserat på de genomförda pilotstudierna. 3.Ge vägledning i hur cirkulära mätetal kan användas på en rad olika produkter (utöver unika fall) 4.Underlätta inkludering av mätetal för CE i Kinnarps miljöhanteringssystem 5.Bidra till att möjliggöra för företag att integrera mätetal för CE i sina affärsstrategier.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet sträcker sig från 11/2019 till 12/2021. Under första året kommer Humlegården och Kinnarps genomföra varsin pilot där CE-indikatorer testas i alla steg. Dessa case kommer att utgöra underlag för att ta fram strömlinjeformade indikatorer som är applicerbara även utanför de specifika piloterna. Slutligen kommer Kinnarps att utföra ett realistiskt test för att inkludera CE indikatorer i sina KPIer. Under projektets sista år kommer projektets resultat att kommuniceras ut och visas upp för kunder och företag som är intresserade av övergången till en cirkulär ekonomi.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 oktober 2019

Diarienummer 2019-04473

Statistik för sidan