Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Challengermode Mobilapp

Diarienummer
Koordinator Challengermode AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Målet i Fast 1 angavs som: - "Utveckla en funktionell version av challengermodes mobil app med integration för minst en konsoll" Enligt ovan har vi en fungerande proof of concept samt en konsollintegration.

Resultat och förväntade effekter

Det slutgiltiga resultatet/effekten går inte att bedömma helt och hållet då projektet fortfarande fortlöper. Utifrån målet av fas 1 har vi dock uppnåt önskade resultat enligt ovan.

Upplägg och genomförande

Till stor del har genomförandet gått som förväntat. Vi valde dock att fördela utvecklingskostnaderna på både intern personal samt externa konsulter för att påskynda utvecklingen av projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04097

Statistik för sidan