Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Certification of HypoCath

Diarienummer
Koordinator MICROPOS MEDICAL AB (PUBL) - Micropos Medical AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid maj 2019 - juli 2019
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Viktiga resultat som projektet gav

Micropos arbetar med certifiering av HypoCath som är en ny medicinteknisk produkt för att öka precisionen vid strålbehandling av prostatacancer. Målet i projektet är att CE-certifiera den nya förbrukningsvara, HypoCath som en separat produkt med hjälp av extern kompetensförstärkning.

Långsiktiga effekter som förväntas

- Erhållit planerat och begärt kompetensförstärkning för CE-certifieringsprocess - Ny relevant process inklusive kunskap implementerad i Micropos arbetsflöde - Ytterligare utveckling och kvalitetsförbättrande steg genomförda - Verifierad och fått förtroende för företagets beslut - Kompetens överförts till QA / RA Manager och andra personer på Micropos - Allt som allt; betydande förbättringar har genomförts i Micropos arbetsprocess i syfte att slutföra CE-certifieringsansökan till s.k. "Notify Body"

Upplägg och genomförande

Anlitat konsulten, Peter Löwendahl. Inte många personer i norden har den bredd och djup som han fått genom att arbeta på multinationella företaget GE Healthcare, mellanstorlek som Elekta och startupföretag som Bioservo och för Intertek som anmält organ. Varit ansvarig för > 40 FDA inspektioner och mer än 150 andra myndigheters inspektioner, ansvarat för framtagandet eller drivandet av >20 quality systems och >3000 produkt ansökningar de senaste 25+ åren. Genomförande 100%

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 april 2019

Diarienummer 2019-02218

Statistik för sidan