Center for Business Innovation (CBI) - Fas 2

Diarienummer 2009-04282
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 2 960 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - juni 2011
Status Avslutat