Center for Business Innovation (CBI) - Phase 2

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Funding from Vinnova SEK 2 960 000
Project duration November 2009 - June 2011
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-04282

Page statistics