CE-märkning av digitalt journalföringssystem

Diarienummer 2017-05329
Koordinator Ahum AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - maj 2018
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health kompetensförstärkning i småföretag
Ansökningsomgång Satsning på stärkt kompetens i småföretag inom vård och omsorg

Syfte och mål

Målsättning är att få till stånd av en CE-märkning av Ahums journalföringssystem med syftet att kunna erbjuda ett komplett verksamhetssystem för Ahums vårdgivare.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter är att arbetet för terapeuter som är anslutna till Ahum förenklas med hjälp av ett CE-märkt och digitalt journalföringssystem. Med ett CE-märkt journalföringssystem blir Ahum ett komplett administrativt verksamhetssystem med förväntat resultat av ett högre användande och fler terapeuter som ansluter sig till plattformen.

Planerat upplägg och genomförande

Tillammans med konsult med regulatorisk expertis görs en komplett riskanalys av befintligt journalsystem. Ur denna riskanalys framställs en kravspecifikation och åtgärdsprogram för att försäkra sig om att systemet levererar den kvalitet som krävs för CE-märkning. Ahum tilldelar resurser för att implementera åtgärderna under konsultens översyn. Konsulten kommer att dokumentera processen, testa implementeringarna och slutligen färdigställa en ansökan om CE-märkning för prövning.

Externa länkar

Ahum är en unik tjänst som matchar dig med en leg. psykolog eller leg. psykoterapeut.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.