Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

CE Check - Disrupting the certification industry

Diarienummer
Koordinator CECHECK AB
Bidrag från Vinnova 52 419 kronor
Projektets löptid mars 2019 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Acceleration Tech Incubator
Ansökningsomgång TINC 2019 - Ta er affärsidé till nya höjder i Silicon Valley

Syfte och mål

CE Check jobbade dagligen på affärsmodell och -validering, samt hade workshops inom olika områden såsom sälj, prioritering, affärsutveckling, samt team. CE Check hade möten med mentorer där vi arbetade på konkreta problem och funderingar. Vi träffade många olika parter från olika industrier där vi hade möjlighet att diskutera deras syn på vår affärsidé och erbjudande, samt syn på CE-märkning och EU-marknaden. Vi fick även möjligheten att komma i kontakt med stora företag. Efter programmets slut fick vi en klar väg framåt, både kort- och långsiktigt, som vi nu aktivt jobbar mot.

Resultat och förväntade effekter

Vi identifierade kundsegment där vi lättare kan få en product market fit inom snar framtid. Vi identifierade även en långsiktig strategi mot större bolag. Vi utvärderade USA som marknad och fann ett uppenbart intresse för att vilja sälja till EU. Vi träffade många potentiella partners och kunder. Vissa partnerskap undertecknades redan på plats medan vissa fortfarande är i diskussion. Vi träffade flera investerare och utmanade definitivt vårt sätt att tänka. Nu har resan påbörjats att förändra vårt affärserbjudande och vår långsiktiga strategi.

Upplägg och genomförande

Vi ser att vi jobbade mer än förväntat på affärsmodell och -strategi då det krävdes mycket analys av kundsegment och -problem samt möten med externa parter. Men i slutet av programmet fokuserade vi mer intensivt på möten med potentiella partners, kunder och investerare. Vi såg också att det fanns mycket intressanta events utanför TINC-programmet, såsom Startup World Cup och svenska handelskammarens dataevent, som vi passade på att delta på. Vi ser att möten kunde ha försökts bokats tidigare då det kan vara svårt att få tid till allt ju mer mot slutet man kommer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2019

Diarienummer 2019-00112

Statistik för sidan