Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CBIS-Cykel Bans Informations Stöd

Diarienummer
Koordinator Combitech Aktiebolag - Combitech Östersund
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att främja pendling med cykel året runt och möjliggöra planering och styrning av sitt cyklande. Höjd trygghet, ökad säkerhet kombinerat med ökad komfort Ge beslutsunderlag inför och under färden rörande halka eller hinder på färdvägen. Identifiering av olycka för att snabbt larma räddningstjänst. Realtidsinformation samt prediktering kring snöröjning och halkbekämpning. Underlätta ´grön våg´ genom interaktion mellan flödesbilder och infrastruktur. Realtidsinformation samt prediktering kring trafikflödena. Information om cykelbanans framkomlighet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har identifierat behov som finns och samtidigt möjliggjort en innovativ höjd för framtida visioner. Tillsammans har vi tagit fram en implementerbar lösning på systemnivå vilken i steg två kommer att kunna resultera i en prototyp. I samarbete med kommuner kommer prototypen att testas och efter erfarenhetsdrift uppdateras och förbättras. Framgent kommer detta att resultera i en innovativ produkt alternativt tjänst som inte tidigare funnits. Produkten kommer att möjliggöra ett ännu effektivare nyttjande av cykel som pendlingssätt vilket minskar miljöpåverkan.

Upplägg och genomförande

Projektets styrgrupp har tillsammans med en extern kvalitetskoordinator styrt teknikgruppens arbete. Teknikgruppen har bestått av specialister från respektive företag. Möten har hållits med externa pilotkunder med gott resultat. Intresset för projektet har varit stort och responsen för framtida medverkan är stor. Genom att kombinera i projektparternas olika spetskompetenser täcker vi in samtliga ingående teknikområden. Att kombinera mjukvaru- och hårdvaruexpertis tillsammans med samhällsbyggnadsexpertis möjliggörs föreutsättningar för ett lyckat resultat i steg 2.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00727

Statistik för sidan