Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Cardiac State Diagram - ett nytt verktyg för snabb och korrekt diagnos av hjärtsjukdomar

Diarienummer
Koordinator Gripping Heart AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - november 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att utveckla en affärsplan för kommersialisering av Gripping Hearts innovation Statediagrammet, vilken används för detektion av hjärtsjukdomar. Projektet har uppnått målet och det finns nu en identifierad marknad och målgrupp, värdeerbjudande, definierade säljkanaler, konkurrensanalys och prismodell. Utifrån detta har en strategisk plan och finansieringsbehov tagits fram.

Långsiktiga effekter som förväntas

De förväntade effekterna var att ena nuvarande ägare kring en plan för att utveckla företaget och dess produkt samt hur detta ska finansieras. Detta har uppnåtts och nuvarande ägare har enats kring en finansieringsplan. De förväntade långsiktiga effekterna är ett internationellt tillväxtbolag inom healthcare.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes genom research, intervjuer med målgruppen samt med tilltänkta partners. Dessutom finns kunskap om marknaden inom företaget. En konsult engagerades för att driva projektet, analysen och utarbeta den strategiska planen. Arbetet skedde i nära samarbete med anställda och styrelsen. Kombinationen av extern kompetens och nära samarbete med nyckel-intressenter har lett till en väl förankrad plan där nya, större affärsmöjligheter har identifierats. Sammantaget har genomförandet mött eller överträffat förväntningarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-02463

Statistik för sidan