Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Captron, Shadow accounting

Diarienummer
Koordinator LIMINA AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - maj 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Limina har genom projektet en första prototyp på shadow accounting, vilket går under modulnamn ”NAV Manager”. NAV Manager modulen håller nu på att lanseras som ett tillägg i Liminas befintliga produkt, vilket ytterligare kommer hjälpa till att automatisk verifiera fondadministratörens arbete.

Resultat och förväntade effekter

Vi kan idag se mätbara effekter i ökad efterfrågan till följd av att vi har en Shadow Accounting-modul. Det finns en stor efterfrågan i Sverige, och i London har vi märkt att det är ett strikt krav för våra potentiella kunder. På grund av detta har våra alternativ för expansion i Londonmarknaden ökat märkbart.

Upplägg och genomförande

En del komplexiteter dök upp under projektet, bl.a. var modellering av FX och Equity Swaps samt det generella ramverket för P&L (vinst/förlust-beräkningar) mycket mer komplext än vi trodde på förhand, vilket krävde att vi lade in en del extra resurser i projektet. Detta ledde till att antalet arbetsveckor blev högre än beräknat i implementations- och testnings-faserna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04386

Statistik för sidan