Bus Rapid Transit och Transit Oriented Development Vilka krav ställer attraktiv busstrafik?

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för transporter och samhällsekonomi
Bidrag från Vinnova 2 938 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - september 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01233

Statistik för sidan