BRT and TOD What requirements do BRT make on urban planning?

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för transporter och samhällsekonomi
Funding from Vinnova SEK 2 938 000
Project duration September 2009 - September 2013
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-01233

Page statistics